neinvazivní metoda pomocí bioimpedančního přístroje InBody 230

podíl svalové tkáně, podíl a procenta tukové tkáně, celková tělesná voda, čistá hmotnost, minimální kalorická potřeba,

grafické znázornění rozložení svalových a tukových tkání v těle

výsledky v tištěné formě (A4) + zaslání na e-mail

samotné měření: 200,- (10 min.)

s interpretací výsledků: 300,-  (30 min.)